Helsinki Education Week
dialogue

Finska språket: Hot eller möjlighet för svenskspråkiga i Finland?

3.11.2020 at 10:00 - 11:00 EET
Online event
people 9 / 35

Att kunna finska i Svenskfinland är inte en självklarhet och bristfälliga finska kunskaper kan orsaka utmaningar för både individen och hela Svenskfinland.

Under denna timme diskuterar vi hur det är att lära sig finska i Svenskfinland och vilken nytta man kan ha av att kunna det andra inhemska språket.

Uppkomsten av svenska bubblor var det pratas mycket lite finska lyfts upp, samt vilka möjligheter man som svenskspråkig i Finland har att tryggt använda och förbättra sin finska.

Dessutom diskuterar vi problematiken kring att svenskspråkiga finländare väljer att flytta till Sverige istället för att stanna i Finland, samt hur detta eventuellt kan lösas.

Saker som vi kommer diskutera under evenemanget:

  • Utmaningar som kan uppstå i och med att man sätter sig in i en enbart svensk miljö
  • Våga sig ut ur sin egna komfortzon
  • De enorma möjligheterna man egentligen har för att lära sig finska som finlandssvensk
  • Personer är inriktade på att de inte behöver finskan och kan undvika språket eftersom att de helt enkelt kan åka till Sverige för att studera
  • Att kunna svenska är bra, men kan man både finska och svenska har man mera möjligheter
  • Få svenskspråkiga att inse hur goda utbildningsmöjligheter det i hemlandet redan finns på finska, för att minska utflyttningen
  • Språkambassadörernas roll i att lösa problemet

Språkambassadörerna™ lanserades i april 2019 och vi har besökt nästan 200 skolor och deltagit på nästan 500 svensklektioner. Språkambassadörerna berättar hur de har lärt sig svenska och vilka dörrar språkkunskapen har öppnat för dem. Målet med Språkambassadörerna är att väcka elevernas inre motivation på ett helt nytt sätt. Vårt nätverk består av ca. 80 Språkambassadörer och nästan 10 000 elever har hört en Språkambassadörs berättelse. Mottagandet har varit positivt och målet är att integrera Språkambassadörerna som en del av språkundervisningen.


Details

Date: 3.11.2020

Time: 10:00 - 11:00

Event type: Dialogue

Target group: Teachers, Leaders, Parents.

Tool for online-event:

Contact

Contact person: Jaan Siitonen

Email: jaan.siitonen@kielilahettilaat.fi

Phone number: 0415305531

Website: https://www.kielilahettilaat.fi/