Helsinki Education Week
explore

Mitä oppilaat ajattelevat arvioinnista?

3.11.2020 at 12:00 - 12:30 EET
Online event
people Open

Tervetuloa tutustumaan portfolion, arvioinnin ja laaja-alaisen osaamisen asiantuntijaopettajien (PALO) koostamaan videoon arvioinnista. Tämän tapahtuman asiantuntijoina toimivat oppilaat. Arviointi koskettaa meistä jokaista ja siksi koko kaupunki saa puhua siitä. 


Tapahtumaan tuotettujen introvideon avulla virittäydytään keskustelemaan arvioinnista oppilaiden näkökulmasta. Videota voi hyödyntää sekä oppilaiden että opettajien kesken koulun omaa arviointikulttuuria kehitettäessä. Molempien keskustelujen tueksi on muodostettu apukysymyksiä, joiden avulla jokainen ryhmä voi pohtia arviointia. Oppilasryhmien pohdintoja koostetaan yhteisölliseen alustaan, jotta oppilaan ääni saadaan kuuluviin. 

MITÄ? 

Asiantuntijaopettajat PALO-tiimistä ovat koostaneet videon, jonka avulla oppilas- tai opettajaryhmät voivat avata keskustelua arvioinnin tarkoituksesta ja menetelmistä. Keskustelun tueksi on myös tarjolla kysymyksiä, joiden avulla keskustelua viedään eteenpäin. Oppilailla on viikon ajan mahdollisuus lähettää ajatuksiaan muiden osallistujien luettavaksi. 

MISSÄ? 

Luokassa

Opettajanhuoneessa

Muussa ryhmätyöskentelytilassa


MILLOIN? 

Video ja kysymykset ovat nähtävillä tapahtumassa Helsinki Education Weekillä. Tapahtuman jälkeen video tallennetaan Teamsiin helsinkiläisten opettajien käyttöön. 

Details

Date: 3.11.2020

Time: 12:00 - 12:30

Event type: Explore

Target group: Basic Education, Teachers, Parents, Open event.

Tool for online-event: teams

Contact

Contact person: PALO-tiimi / Lotta Segerman, Auli Saarinen, Elli Saari

Email: lotta.segerman@edu.hel.fi

Phone number: 0931056982