Helsinki Education Week
explore

Tiede- ja tulevaisuuslukutaito osana omaa arkea

3.11.2020 at 17:00 - 18:00 EET
Online event
people Open

Tulevaisuus ei tule, sitä tehdään. Miten hyödyntää tutkittua tietoa tulevaisuusajattelussa? Tekniikan museo, Heureka ja Tiedekeskusverkosto tutkivat toimintatapoja, joilla innostetaan nuoret pohtimaan ja ottamaan aktiivisen roolin kestävän tulevaisuuden tekijöinä. Tulevaisuuden visioiminen auttaa nuoria hahmottamaan, mihin omia kykyjään voi käyttää.

Teemaan johdattelevat innovaatiotoiminnan asiantuntija ja filosofi Antti Hautamäki ja Tulevaisuuskoulun rehtori Otto Tähkäpää. Puheenvuorot tarjoavat näkökulmia ja menetelmiä tulevaisuusajatteluun. Tiedekeskusverkoston projektipäällikkö Kirsi Pulkkinen juontaa tilaisuuden ja innostaa keskustelemaan.

Kaikille avoin tapahtuma pohjustaa marraskuussa toisen asteen opiskelijoille järjestettävää hackathonia. Hackathonissa nuoret käyttävät tutkittua tietoa luodakseen tulevaisuusskenaarioita ja tapoja kertoa niistä toisilleen.

Hackathon ja sitä edeltävä tilaisuus ovat osa Opetushallituksen tukemaa Tiedepääoman kartuttamisen toimintamallit -hanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda tiedepääoman kartuttamiseen pohjautuva toimintamalli. Tiedepääoma eli tieteeseen liittyvän tietämyksen, tiedelukutadon, asenteiden, kokemusten sekä resurssien muodostama yhtälö karttuu ja kehittyy yksilöllä koko hänen elämänsä aikana.


Details

Date: 3.11.2020

Time: 17:00 - 18:00

Event type: Explore

Target group: Upper secondary school, Teachers, Open event.

Tool for online-event: teams

Contact

Contact person: Marianna Karttunen

Email: marianna.karttunen@tekniikanmuseo.fi

Phone number: 050-4370824