Helsinki Education Week

Kom med och förverkliga Helsinki Education Week – programförslag tas emot från och med augusti

Helsinki Education Week är en lärandefest och även i år ordnas evenemanget den första veckan i november, 1–5.11. Evenemanget arrangeras i samarbetet med HundrED.

För tillfället är planen att genomföra evenemangsveckan enligt en hybridmodell. En del av evenemangen sker online, men målet är att det också ska ordnas evenemang på ort och ställe om pandemiläget tillåter.

Precis som under tidigare år bjuder arrangörerna in skolor, daghem och läroanstalter att producera program. Programansökan startar i augusti. Mer information kommer senare. Programmet publiceras i mitten av oktober.