Helsinki Education Week den 5-9 november 2018

Helsingfors lanserar Helsinki Education Week som ordnas för första gången i november, den 5–9 november 2018. Avsikten är att det blir ett årligen återkommande evenemang.

Målgruppen för evenemanget är förutom internationella experter på inlärning även pedagoger, elever, studerande och föräldrar från Finland och framför allt Helsingfors. Helsinki Education Week är en veckolång fest för inlärning i Helsingfors som synliggör det fantastiska arbetet i daghem, skolor och läroanstalter. Samtidigt får man lära sig av de bästa i världen och samarbeta med de internationella pedagogiska experter som kommer till staden.

Under Helsinki Education Week kan vem som helst som intresserar sig för undervisningens framtid – från skolor till småbarnspedagogik och läroanstalter, från lärare till elever och från föräldrar till företag – ordna och delta i intressanta evenemang överallt i staden.

Den huvudsakliga arrangören av Helsinki Education Week är Helsingfors stad med HundrED och Helsingin Sanomat som sina officiella samarbetspartner.

Mer information: ilona.taimela@hel.fi 

Close Menu